سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

مرغ

ساندویچ مرغ و سبزیجات کوچک

100 گرم مرغ و سبزیجات(10 درصد از کل محتوا هویچ و سیبزمینی و فلفل دلمه ای است) ،خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت یا لواش

ساندویچ مرغ و سبزیجات
60,000 تومان

ساندویچ مرغ و سبزیجات بزرگ

150 گرم مرغ و سبزیجات(10 درصد از کل محتوا هویچ و سیبزمینی و فلفل دلمه ای است) ،خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت یا لواش

ساندویچ مرغ و سبزیجات
90,000 تومان

برگر ویژه

همبرگر دست ساز ویژه

یک عدد برگر با گوشت دست ساز 70 درصد 100 گرمی تهیه شده از گوشت گوساله، خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت (گرد یا باگت)

همبرگر شرکتی
70,000 تومان

دوبل برگر دست ساز ویژه

2 عدد برگر با گوشت گوساله 70 درصد دست ساز ویژه معادل 200 گرم ، خیار شور،گوجه،کاهو، نان باگت (گرد یا باگت)

دوبل برگر
140,000 تومان

همبرگر دست ساز ویژه (بزرگ)

یک عدد همبرگر دست ساز ویژه 70 درصد 150 گرمی تهیه شده از گوشت گوساله، خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت (گرد یا باگت)

همبرگر شرکتی
100,000 تومان

فلافل

فلافل کوچک

4 قرص فلافل مخصوص قه پ ، خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت یا لواش

ساندویچ فلافل
30,000 تومان

فلافل بزرگ

6 قرص فلافل مخصوص قه پ ،خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت یا لواش

ساندویچ فلافل4
45,000 تومان

جگر

ساندویچ جگر کوچک

۱۰۰ گرم جگر مرغ،گوجه فرنگی ،خیار شور ،کاهو ، کلم نان لواش یا فانتزی (در توضیحات قید بفرمایید)

ساندویچ جگر مرغ
40,000 تومان

ساندویچ جگر بزرگ

۱۵۰ گرم جگر مرغ،گوجه فرنگی ،خیار شور ،کاهو ، کلم نان لواش ۲ نانی یا فانتزی بزرگ(در توضیحات قید بفرمایید)

ساندویچ جگر مرغ
60,000 تومان

بندری

ساندویچ سوسیس بندری بزرگ

۱۵۰ گرم سوسیس بندری(سوسیس ،فلفل،پیاز،رب)،گوجه فرنگی ،خیار شور ،کاهو ، کلم نان لواش ۲ نانی یا فانتزی بزرگ(در توضیحات قید بفرمایید)

سوسیس بندری
60,000 تومان

ساندویچ سوسیس بندری کوچک

۱۰۰ گرم سوسیس بندری(سوسیس ،فلفل،پیاز،رب)،گوجه فرنگی ،خیار شور ،کاهو ، کلم نان لواش ۱ نانی یا فانتزی کوچک (در توضیحات قید بفرمایید)

سوسیس بندری
40,000 تومان

هات داگ

ساندویچ هات داگ

یک عدد ساندویچ هات داگ 70 درصد ،خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت یا لواش

هات داگ
50,000 تومان

برگر معمولی

دوبل همبرگر معمولی (کارخانه ای)

2 عدد برگر با گوشت شرکتی 30 درصد ، خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت (گرد یا باگت)

همبرگر شرکتی
80,000 تومان

همبرگر معمولی (کارخانه ای)

یک عدد همبرگر معمولی (کارخانه ای) 30 درصد ، خیار شور،گوجه،کاهو، نان باگت (گرد یا باگت)

همبرگر شرکتی
40,000 تومان

ماکارونی

ساندویچ ماکارونی کوچک

۱۰۰ گرم ساندویچ ماکارونی (همراه سویا)،گوجه فرنگی ،خیار شور ،کاهو ، کلم نان لواش ۱ نانی یا فانتزی کوچک (در توضیحات قید بفرمایید)

ساندویچ ماکارونی
30,000 تومان

ساندویچ ماکارونی بزرگ

۱5۰ گرم ساندویچ ماکارونی (همراه سویا)،گوجه فرنگی ،خیار شور ،کاهو ، کلم نان لواش2 نانی یا فانتزی بزرگ (در توضیحات قید بفرمایید)

ساندویچ ماکارونی
45,000 تومان

ساندویچ سرد

ژامبون مرغ 70 درصد سرد کوچک

3 ورقه ژامبون مرغ 70 درصد سرد ،خیار شور ،گوجه ،کاهو ،نان باگت یا لواش

ژامبون سرد
55,000 تومان

ژامبون مرغ 70 درصد سرد بزرگ

5 ورقه ژامبون مرغ 70 درصد سرد ،خیار شور ،گوجه ،کاهو ،نان باگت یا لواش

ژامبون سرد
80,000 تومان

+ سس

سس مایونز تک نفره

2,000 تومان

سس کچاپ تک نفره

2,000 تومان

سس فرانسوی تک نفره

2,000 تومان

سس تکنفره تند

سس تند سحر
2,000 تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی سیاه

نوشابه قوطی سیاه زم زم

نوشابه کوکاکولا
20,000 تومان

نوشابه قوطی پرتقالی

نوشابه قوطی سیاه زم زم

20,000 تومان

نوشابه قوطی لیمویی

نوشابه لیمویی اسپرایت 150 میلی لیتر

20,000 تومان

نوشابه پلاستیکی نارنجی

نوشابه پلاستیکی پرتقالی
15,000 تومان

نوشابه شیشه مشکی

نوشابه شیشه زم زم
20,000 تومان

نوشابه شیشه پرتقالی

نوشابه شیشه زم زم
20,000 تومان

نوشابه پلاستیکی مشکی

نوشابه پلاستیکی مشکی
15,000 تومان

نوشابه 1.5 لیتری خانواده مشکی

نوشابه 1.5 لیتری خانواده مشکی
30,000 تومان

نوشابه 1.5 لیتری خانواده پرتقالی

نوشابه 1.5 لیتری خانواده پرتقالی
30,000 تومان