سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

مرغ

ساندویچ مرغ و سبزیجات کوچک

100 گرم مرغ و سبزیجات(10 درصد از کل محتوا هویچ و سیبزمینی و فلفل دلمه ای است) ،خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت یا لواش

ساندویچ مرغ و سبزیجات
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و سبزیجات بزرگ

150 گرم مرغ و سبزیجات(10 درصد از کل محتوا هویچ و سیبزمینی و فلفل دلمه ای است) ،خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت یا لواش

ساندویچ مرغ و سبزیجات
۷۰,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

همبرگر دست ساز ویژه

یک عدد برگر با گوشت دست ساز 70 درصد 100 گرمی تهیه شده از گوشت گوساله، خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت (گرد یا باگت)

همبرگر شرکتی
۵۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر دست ساز ویژه

2 عدد برگر با گوشت گوساله 70 درصد دست ساز ویژه معادل 200 گرم ، خیار شور،گوجه،کاهو، نان باگت (گرد یا باگت)

دوبل برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر دست ساز ویژه (بزرگ)

یک عدد همبرگر دست ساز ویژه 70 درصد 150 گرمی تهیه شده از گوشت گوساله، خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت (گرد یا باگت)

همبرگر شرکتی
۸۰,۰۰۰ تومان

فلافل

فلافل کوچک

4 قرص فلافل مخصوص قه پ ، خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت یا لواش

ساندویچ فلافل
۳۰,۰۰۰ تومان

فلافل بزرگ

6 قرص فلافل مخصوص قه پ ،خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت یا لواش

ساندویچ فلافل4
۴۵,۰۰۰ تومان

جگر

ساندویچ جگر کوچک

۱۰۰ گرم جگر مرغ،گوجه فرنگی ،خیار شور ،کاهو ، کلم نان لواش یا فانتزی (در توضیحات قید بفرمایید)

ساندویچ جگر مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر بزرگ

۱۵۰ گرم جگر مرغ،گوجه فرنگی ،خیار شور ،کاهو ، کلم نان لواش ۲ نانی یا فانتزی بزرگ(در توضیحات قید بفرمایید)

ساندویچ جگر مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

بندری

ساندویچ سوسیس بندری بزرگ

۱۵۰ گرم سوسیس بندری(سوسیس ،فلفل،پیاز،رب)،گوجه فرنگی ،خیار شور ،کاهو ، کلم نان لواش ۲ نانی یا فانتزی بزرگ(در توضیحات قید بفرمایید)

سوسیس بندری
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری کوچک

۱۰۰ گرم سوسیس بندری(سوسیس ،فلفل،پیاز،رب)،گوجه فرنگی ،خیار شور ،کاهو ، کلم نان لواش ۱ نانی یا فانتزی کوچک (در توضیحات قید بفرمایید)

سوسیس بندری
۳۵,۰۰۰ تومان

هات داگ

ساندویچ هات داگ

یک عدد ساندویچ هات داگ 70 درصد ،خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت یا لواش

هات داگ
۴۰,۰۰۰ تومان

برگر معمولی

دوبل همبرگر معمولی (کارخانه ای)

2 عدد برگر با گوشت شرکتی 30 درصد ، خیار شور،گوجه،کاهو ، نان باگت (گرد یا باگت)

همبرگر شرکتی
۷۰,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی (کارخانه ای)

یک عدد همبرگر معمولی (کارخانه ای) 30 درصد ، خیار شور،گوجه،کاهو، نان باگت (گرد یا باگت)

همبرگر شرکتی
۳۵,۰۰۰ تومان

ماکارونی

ساندویچ ماکارونی کوچک

۱۰۰ گرم ساندویچ ماکارونی (همراه سویا)،گوجه فرنگی ،خیار شور ،کاهو ، کلم نان لواش ۱ نانی یا فانتزی کوچک (در توضیحات قید بفرمایید)

ساندویچ ماکارونی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی بزرگ

۱5۰ گرم ساندویچ ماکارونی (همراه سویا)،گوجه فرنگی ،خیار شور ،کاهو ، کلم نان لواش2 نانی یا فانتزی بزرگ (در توضیحات قید بفرمایید)

ساندویچ ماکارونی
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ژامبون مرغ 70 درصد سرد کوچک

3 ورقه ژامبون مرغ 70 درصد سرد ،خیار شور ،گوجه ،کاهو ،نان باگت یا لواش

ژامبون سرد
۵۵,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ 70 درصد سرد بزرگ

5 ورقه ژامبون مرغ 70 درصد سرد ،خیار شور ،گوجه ،کاهو ،نان باگت یا لواش

ژامبون سرد
۸۰,۰۰۰ تومان

+ سس

سس مایونز تک نفره

۲,۰۰۰ تومان

سس کچاپ تک نفره

۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی تک نفره

۲,۰۰۰ تومان

سس تکنفره تند

سس تند سحر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی سیاه

نوشابه قوطی سیاه زم زم

نوشابه کوکاکولا
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پرتقالی

نوشابه قوطی سیاه زم زم

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی لیمویی

نوشابه لیمویی اسپرایت 150 میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه مشکی

نوشابه شیشه زم زم
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه پرتقالی

نوشابه شیشه زم زم
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه پلاستیکی مشکی

نوشابه پلاستیکی مشکی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه 1.5 لیتری خانواده مشکی

نوشابه 1.5 لیتری خانواده مشکی
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه 1.5 لیتری خانواده پرتقالی

نوشابه 1.5 لیتری خانواده پرتقالی
۳۰,۰۰۰ تومان